STK Chodovec

Türkova 1001, PRAHA 4

Vítejte na stránkách STK Chodovec

Aktuální informace pro zákazníky.

Z důvodu změny legislativy a s ní souvísejícími změnami při provádění technických kontrol a měření emisí (foto dokumentace vozidla, atd...) omluvte prodloužené čekání na provedení úkonů.

 

VE DNECH 31.5.2017 AŽ 2.6.2017 BUDE OMEZEN PROVOZ Z DŮVODU ŠKOLENÍ TECHNIKŮ ADR.

 

                                                 VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI

Z DŮVODU KONÁNÍ ŠKOLENÍ TECHNIKŮ PRO STK BUDE OD 5.6.2017 do 8.6.2017

OMEZEN PROVOZ STK.

DNE 8.6.2017 BUDE STK PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA A AUTOBUSY ZCELA UZAVŘENA OD 11.00 HODIN.

 

Omlouváme se Vám za omezení provozu a případné delší čekací doby.

V našem středisku provádíme tyto služby:

Při realizaci STK, emisního měření a ověření tachografu Vám bude odečtena sleva 500,-Kč a stažení dat z digitálního tachografu zdarma.

Prodej ekologických plaket

K získání ekologické plakety je nutné předložit originál velkého Technického průkazu motorového vozidla. V případě, že vlastníkem motorového vozidla je leasingová společnost a je zapsána ve velkém technickém průkazu, žadatel předloží originál velkého technického průkazu nebo kopii velkého technického průkazu s originálem osvědčením o registraci vozidla (ORV) či osvědčením o technické způsobilosti (OTP). Emisní stupeň ekologické plakety se stanoví podle emisní směrnice EHS/ES (předpisu EHK) uvedené v technickém průkazu vozidla.

V případě, že v dokladech vozidla není uvedena emisní směrnice EHS/ES nebo předpis EHK, je možné doložit emisní směrnici či předpis vyjádřením výrobce vozidla nebo vyjádřením pověřené zkušebny DEKRA CZ a.s.

Více informací naleznete zde.

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.


© DEKRA WebEngine

DEKRA CZ a.s.