STK Pardubice

Služby

PROHLÍDKA PRAVIDELNÁ - vozidlo je do STK přistavováno v zákonem stanovených periodických lhůtách (termín platnosti je uváděn v technickém průkazu vozidla) - prohlídce v STK musí předcházet emisní kontrola, je-li pro vozidlo povinná

PROHLÍDKA OPAKOVANÁ - na základě zjištění při pravidelné technické prohlídce, kdy vozidlo pro závady bylo hodnoceno jako dočasně způsobilé nebo nezpůsobilé, je vozidlo do STK přistavováno do 30 dnů od pravidelné technické prhlídky k opakované

EVIDENČNÍ KONTROLA - vozidlo je do STK přistavováno dle potřeby jeho provozovatele (zejména při změně provozovatele je protokol nezbytným dokladem pro zápis změny na registračním místě)

NA ŽÁDOST ZÁKAZNÍKA - vozidlo je přistaveno do STK dle potřeby jeho provozovatele nebo vlastníka či z jiného popudu k provedení technické prohlídky, možno i částečné (tedy pouze některých částí vozidla, např. po montáži tažného zařízení, zjištění stavu brzd, řízení, náprav, seřízení světlometů ap.)

PŘED REGISTRACÍ VOZIDLA - vozidlo je přistaveno do STK dle potřeby jeho provozovatele nebo vlastníka k provedení technické prohlídky - týká se zejména již schvalených vozidel individuelně dovezených před zápisem prvního provozovatele v ČR - prohlídce v STK musí předcházet emisní kontrola, je-li pro vozidlo povinná

PŘED SCHVÁLENÍM TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI - podobně jako v předchozím bodě, ale technickou prohlídku je možno provést součastně s technickou kontrolou vozidla před schválením jeho způsobilosti

Provádění služby VINFOTO a bezpečnostní značení skel ve spolupráci s firmou CEBIA na vozidlech na základě požadavku zákazníka, pojišťoven, leasingových firem ap.

Prohlídky vozidel pro pojišťovny DIRECT, SLAVIA a další, a to prohlídky při vstupu do pojištění a i po škodní události

Prodej ekologických plaket opravňujících k vjezdu vozidla do "ekologických zón" na území Německa a Rakouska

Termíny, objednávání:

Stanice měření emisí

V areálu je zákazníkům k dispozici stanice měření emisí oprávněná k měření emisí vozidel s motory benzínovými, vznětovými (diesely) a motory  poháněnými jak LPG (propan-butan), tak CNG (zemní plyn).


© DEKRA CZ a.s.

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.